Chuyên gia tổng hợp báo cáo hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam

Chuyên gia tổng hợp báo cáo hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam

14/09/2022
in Jobs

Rikolto (trước đây là VECO/Vredeseilanden), là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở chính tại thành phố Leuven, Vương quốc Bỉ. Rikolto có hơn 40 năm kinh nghiệm hợp tác và hỗ trợ các nông dân và tác nhân trong chuỗi thực phẩm, tập trung vào các đô thị ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Mỹ La-tinh nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn và canh tác nông nghiệp bền vững.

Rikolto hiện đang triển khai chương trình “Thực phẩm An lành cho Thành phố - GF4C” tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026. Mục tiêu của Chương trình này là nhằm củng cố chuỗi cung ứng thực phẩm tại các đô thị lớn để cung cấp nguồn thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng với giá cả phải chăng cho người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương trong khi giảm tác động tiêu cực tới môi trường, biến đổi khí hậu và mang lại lợi ích tới các nông hộ nhỏ - tác nhân trọng tâm trong hệ thống thực phẩm bền vững này.

Chương trình GF4C được triển khai thông qua 3 chiến lược chính, bao gồm hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững, thị trường bao trùmmôi trường thuận lợi. Theo đó, các hoạt động được thiết kế bao gồm nâng cao năng lực cho người nông dân và chuyên nghiệp hóa các tổ chức nông dân để trở thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa/nhỏ và tổ chức của người nông dân tiếp tục được hỗ trợ năng lực phát triển kinh doanh và mở rộng mạng lưới thị trường và đóng vai trò là các tác nhân chính trong chuỗi cung ứng thực phẩm lành mạnh, bền vững và bổ dưỡng cho người tiêu dùng. Chương trình cũng thúc đẩy các diễn đàn đa bên để đồng hành đóng góp ý kiến xây dựng các kiến nghị chính sách liên quan tới chuyển đổi hệ thống thực phẩm theo hướng minh bạch, bao trùm và bền vững.

Thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam cam kết tích cực tham gia thúc đẩy chuyển đổi Hệ thống Lương thực - Thực phẩm toàn cầu với tư cách là quốc gia cung cấp lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Bộ NN&PTNT được giao trách nhiệm hoàn chỉnh “Kế hoạch Hành động Quốc gia chuyển đổi sang Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2021-2030”. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở 5 lộ trình hành động gồm: đảm bảo mọi người tiếp cận được thực phẩm an toàn và dinh dưỡng; chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững; đẩy mạnh sản xuất bền vững; xây dựng các chuỗi giá trị cạnh tranh, bao trùm và bình đẳng; tăng cường khả năng thích ứng với tổn thương, cú sốc và sức ép. Bộ NN&PTNT kêu gọi sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của các bộ, ban ngành TW và địa phương và đặc biệt là sự đồng hành và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đóng góp ý kiến xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động trên. Theo đó, một Nhóm kĩ thuật bao gồm các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, tổ chức và cá nhân liên quan được hình thành để tham gia, hỗ trợ chuẩn bị một báo cáo tổng hợp về hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam, làm cơ sở để xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hành động.

Tham gia với tư cách là thành viên của Nhóm kĩ thuật, Rikolto tìm kiếm một chuyên gia để đồng hành cùng chuẩn bị các nội dung trong báo cáo tổng hợp về hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam, cũng như đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Kế hoạch hành động này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm hiểu tại Điều khoản tham chiếu.

Ứng viên vui lòng nộp đề xuất và thông tin liên quan (CV) tới Rikolto trước ngày 20/09/2022 theo địa chỉ: vietnam [at] rikolto.org và CC tới tuan.dam [at] rikolto.org