Giảm giá khi mua trái cây – sáng kiến mới hỗ trợ người nghèo

Giảm giá khi mua trái cây – sáng kiến mới hỗ trợ người nghèo

30/06/2021

Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, 400 hộ dân có thu nhập thấp tại các phường Văn Chương, Hàng Bột (quận Đống Đa), Biên Giang và Đồng Mai (quận Hà Đông) được phát phiếu giảm giá khi mua trái cây, nhằm hỗ trợ khả năng chi trả của gia đình. Sáng kiến này nằm trong Dự án “Tăng cường tiêu thụ rau và trái cây cho người dân có thu nhập thấp tại Việt Nam thông qua các cải tiến về hệ thống thực phẩm” (FVN) do tổ chức Rikolto thực hiện.

Thông qua các Hội thảo đồng sáng tạo, các cán bộ Dự án thảo luận với những người bán hàng rau quả nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống để xây dựng các chương trình trợ giá trực tiếp cho người tiêu dùng. Hàng tuần, mỗi hộ dân có thu nhập thấp sẽ nhận được 1 phiếu giảm giá mệnh giá 30.000 đồng hoặc 60.000 đồng, có giá trị trong vòng hai tuần. Các cán bộ Dự án đến tận nhà từng hộ để phát phiếu và hướng dẫn cách sử dụng ngay trong lần đầu tiên phát phiếu. Người dân sẽ mang phiếu đến các điểm đổi phiếu, là những quầy hàng của tiểu thương tham gia Dự án FVN để sử dụng.

Chị Trần Thi Lan, một khách hàng tại chợ Đồng Mai, quận Hà Đông chia sẻ: “Phiếu giảm giá rất hữu ích, giúp tôi có điều kiện mua thêm trái cây cho gia đình trong điều kiện khả năng chi tiêu còn hạn hẹp”.

Dự án “Tăng cường tiêu thụ trái cây và rau cho người thu nhập thấp tại Nigieria và Việt Nam thông qua các cải tiến về hệ thống thực phẩm” (FVN) do Rikolto và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới (CIAT), Viện nghiên cứu chính sách thực phẩm quốc tế (IFPRI), Bioversity International, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Đại học Y Hà Nội phối hợp thực hiện tại bốn phường Văn Chương, Hàng Bột, Biên Giang và Đồng Mai trong giai đoạn 2018-2021.

Dự án tập trung giải quyết vấn đề dinh dưỡng tại khu vực đô thị thông qua các giải pháp thúc đẩy lượng rau quả sử dụng hàng ngày nhằm tăng lượng tiêu thụ rau quả và trái cây cho nhóm hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.