Hướng đi mới cho chợ dân sinh ở Hà Nam

Ngày 06/10/2022, Chi cục Quản lý Chất lượng (QLCL) Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam phối hợp với Rikolto đã tổ chức buổi họp ra mắt Ban điều phối quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam, căn cứ Quyết định số 80/QĐ-QLCL do Chi cục trưởng Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản ký ngày 09/09/2022.

Ban điều phối quản lý ATTP nông lâm thủy sản tỉnh Hà Nam bao gồm 11 thành viên bao gồm đại diện Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam (03 người), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam (01 người), Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên (01 người), Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý (01 người), Ban quản lý chợ Bầu (01 người), các Hợp tác xã (HTX) sản xuất rau củ quả (02 người), doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm (01 người) và tiểu thương kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (01 người).

Chợ dân sinh (CDS) là nơi cung cấp chủ yếu thực phẩm và các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống hàng ngày của người dân. Luật ATTP năm 2010 đã quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên quan trong việc bảo đảm VSATTP từ sản xuất đến tiêu dùng. Tuy nhiên, phần lớn các CDS hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, giám sát VSATTP, truy xuất nguồn gốc, sự hạn chế của cán bộ quản lý chợ và các hộ kinh doanh thực phẩm liên quan tới các quy định về VSATTP...

Tại tỉnh Hà Nam, theo kết quả của Hội thảo “Phân tích hệ thống thực phẩm chợ truyền thống” do Rikolto phối hợp với Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam tổ chức vào ngày 23/08/2022, VSATTP, giá cả và và truy xuất nguồn gốc cũng là những vấn đề nổi cộm tại các CDS ở địa phương.

Để giải quyết các vấn đề trên, Rikolto đã phối hợp với Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam thành lập Ban điều phối quản lý ATTP nông lâm thủy sản tỉnh Hà Nam. Đây là bước đầu tiên tiến tới xây dựng mô hình thí điểm tăng cường sự tham gia của các bên trong quản lý, giám sát VSATTP tại CDS, gắn với truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hoạt động này nằm trong Dự án “Phát triển hệ thống thực phẩm bao trùm, thích ứng và bền vững tại tỉnh Hà Nam” do Rikolto thực hiện tại tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2022-2026, với nguồn ngân sách chính do Tổng vụ Hợp tác Phát triển (DGD) Bỉ tài trợ.

Nhiệm vụ chính của Ban điều phối quản lý ATTP nông lâm thủy sản là tham mưu quản lý ATTP, thúc đẩy các tổ chức nông dân và doanh nghiệp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cho các đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm tiếp cận tốt hơn tới các tổ chức nông dân, hỗ trợ các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc tại khu vực chợ truyền thống nhằm nâng cao năng lực và tổ chức liên kết, từ đó giúp người tiêu dùng tiếp cận tốt hơn tới thực phẩm an toàn.

Sau buổi ra mắt, Ban Điều phối thống nhất kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai các hoạt động. Giai đoạn thử nghiệm (2022-2023) của mô hình sẽ được triển khai tại các chợ Hòa Mạc và Bầu, làm cơ sở để nhân rộng ra các địa bàn khác trong toàn tỉnh. Rikolto đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy và ghi chép lại toàn bộ tiến trình; Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam là đầu mối triển khai và điều phối các hoạt động; tiểu thương, HTX và các doanh nghiệp là các tác nhân chính trong quá trình thực hiện.

Chương trình Thực phẩm An lành cho Thành phố

Tìm hiểu thêm