Các hoạt động chính

Các hoạt động chính

  1. Chúng tôi thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, sự tuân thủ tiêu chuẩn bền vững và an toàn thực phẩm, và sự tiếp nhận hệ thống chứng nhận tiết kiệm chi phí. Trong ngành hàng rau, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức nông dân thiết lập Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng sản phẩm (Participatory Guarantee Systems – PGS) để giám sát và chứng nhận việc tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (BasicGAP) hoặc tiêu chuẩn hữu cơ (theo PGS Việt Nam).
  2. Chúng tôi hỗ trợ tổ các tổ chức nông dân trở thành tổ chức nông dân kinh doanh. Rikolto sử dụng công cụ “Scope Insight” để đánh giá mức độ chuyên nghiệp của tổ chức nông dân và dựa vào đó xây dựng kế hoạch tập huấn cần thiết nhất cho mỗi tổ chức. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo về kinh doanh và quản lý tài chính, lưu giữ sổ sách, kỹ năng lãnh đạo, marketing, v.v. Thêm vào đó, Rikolto tạo cơ hội để nông dân tham gia các buổi thực hành, các chuyến thăm và học hỏi tổ chức khác và những buổi triển lãm sản phẩm nông nghiệp.
  3. Chúng tôi giúp nông dân và tổ chức nông dân xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh công bằng với những tác nhân tư nhân muốn mua sản phẩm trực tiếp từ họ. Chúng tôi nỗ lực xây dựng mô hình kinh doanh bao trùm và các mối quan hệ, đồng thời hỗ trợ cả hai phía tiến gần hơn đến mô hình này.
  4. Chúng tôi thúc đẩy và hỗ trợ áp dụng các tiếp cận thay thế bền vững hơn và thân thiện với khí hậu, bao gồm nông nghiệp bền vững, canh tác hữu cơ, và nông nghiệp thân thiện với khí hậu. Chúng tôi sử dụng phương pháp luận mang tính sáng tạo và có sự tham gia để giảng dạy về những cách tiếp cận này.
  5. Chúng tôi góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn và hữu cơ bằng cách tương tác với người tiêu dùng về các vấn đề an toàn thực phẩm. Với ‘Công cụ tìm kiếm thực phẩm an toàn và hữu cơ’, chúng tôi giúp người tiêu dùng thành thị tìm được các cửa hàng bán rau an toàn ở gần khu vực họ sinh sống. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các chiến dịch liên quan đến người tiêu dùng, vận động cho các chính sách an toàn thực phẩm, làm việc với với cơ quan truyền thông và tham gia tọa đàm đa bên.
  6. Chúng tôi làm việc với Rikolto ở các khu vực khác trong chương trình chung mang tên “Mạng lưới”. Các mạng lưới có lộ trình thay đổi ở cấp độ toàn cầu giúp kinh nghiệm của Rikolto đa dạng hơn, góp phần xây dựng bằng chứng cho thay đổi có tính hệ thống ở cấp độ toàn cầu. Cùng với thành phố Đà Nẵng, Rikolto tại Việt Nam là một thành viên của “Mạng lưới thành phố thực phẩm thông minh”. Rikolto tại Việt Nam cũng tham gia “Mạng lưới lúa gạo” của Rikolto Toàn cầu. Mạng lưới này tập trung vào thử nghiệm các thực hành đổi mới và xây dựng bằng chứng để trả lời những câu hỏi lớn trong ngành lúa gạo ở 9 quốc gia: In-đô-nê-xi-a (Indonesia), Việt Nam, Tan-da-ni-a (Tanzania), U-gan-đa (Uganda), Cộng hòa dân chủ Công-gô (DR Congo), Bê-nanh (Benin), Buốc-ki-na (Burkina), Ma-li (Mali) và Xê-nê-gan (Senegal).