Tính minh bạch

Tính minh bạch

Rikolto chính là những thành viên trong tổ chức

Vào tháng 6 năm 2019, Ban Giám đốc quốc tế của Rikolto đã phê chuẩn Quy tắc Đạo đức và Quy tắc Ứng xử của Rikolto. Giữ vững những quy tắc này là một trong những nền tảng quan trọng giúp tổ chức đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Với Rikolto, Quy tắc Đạo đức không chỉ là một thuật ngữ thông dụng mà còn là một phần trong DNA của tổ chức. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường làm việc mà trong đó mỗi thành viên chủ động tham gia vào việc xây dựng và xác định những giá trị cốt lõi của tổ chức.

Thông qua bộ tiêu chuẩn, Quy tắc Ứng xử giúp tất cả thành viên của tổ chức nắm rõ những việc làm đúng đắn và cách hành xử phù hợp với các giá trị của Rikolto, bao gồm: con người, tính kết nối, đối thoại mở, tính bền vững, tính minh bạch và sự đổi mới.

Tại Rikolto, chúng tôi xem xét mọi khiếu nại hoặc mối quan ngại về tính minh bạch một cách nghiêm túc, và sẽ xử lý chúng trong sự tôn trọng và bảo mật tuyệt đối. Tất cả những người có liên quan tới việc khiếu nại hoặc quan ngại đều được bảo vệ thông tin cá nhân và bảo mật thông tin.

Nếu bạn muốn bày tỏ bất kì mối quan ngại hoặc khiếu nại nào, xin vui lòng liên hệ với ông Steven Beerts, Quản lý Khiếu nại của Rikolto.

Nina Pattyn
Nina Pattyn
Complaint Manager

Ông Steven Beerts thông thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Hà Lan. Vì vậy, nếu có thể, xin vui lòng bày tỏ mối quan ngại của bạn bằng một trong các thứ tiếng trên. Nếu bạn liên hệ bằng thứ tiếng khác, Quản lý Khiếu nại của chúng tôi sẽ cần phải hỗ trợ dịch thuật, và sẽ phản hồi lại bạn bằng tiếng Anh (hoặc bất kỳ thứ tiếng nào trong các thứ tiếng đã nêu).

Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép - dán và trả lời tất cả các câu hỏi như khung dưới đây vào thư điện tử và gửi tới Quản lý Khiếu nại của Rikolto.

  • Tên, tên đệm
  • Họ
  • Địa chỉ e-mail
  • Số điện thoại
  • Mô tả khiếu nại hoặc mối quan ngại của bạn (chuyện gì đã xảy ra, ở đâu, khi nào, những người có liên quan)?
  • Bạn đã tìm hiểu về tình huống này như thế nào?
  • Có bất kỳ bên nào khác tham gia hoặc là nhân chứng không?
  • Bạn đã thảo luận về tình huống này với người khác chưa? Nếu có, là ai?
  • Bạn có tư liệu bằng chứng (ví dụ: các cuộc trò chuyện qua e-mail) có thể chia sẻ không?
  • Theo như bạn biết, đã có bất kỳ hành động nào liên quan đến việc chăm sóc (các) nạn nhân hay chưa?