Nơi chúng tôi làm việc

Địa bàn chúng tôi làm việc

Trên trang này các bạn có thể thấy chúng tôi đang hoạt động ở những tỉnh thành nào.

Ngành hàng rau:

Năm 2017, Rikolto làm việc với 10 tổ chức nông dân sản xuất rau ở 4 tỉnh thành: Đà Nẵng, Hà Nam, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

 • Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
 • Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
 • Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
 • Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
 • Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Huyện An Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Các dự án về rau của chúng tôi tập trung hỗ trợ nông dân sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn BasicGAP và thiết lập Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng sản phẩm (Participatory Guarantee Systems – PGS) để xác minh rằng họ đã tuân thủ bộ tiêu chuẩn. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức nông dân xây dựng năng lực quảng bá sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và quản lý tổ chức nhằm cải thiện kết nối với thị trường. Kết quả của can thiệp được tài liệu hóa và sử dụng làm bằng chứng vận động chính sách để hệ thống PGS được chính quyền công nhận.

Lúa gạo bền vững

Năm 2017, Rikolto hỗ trợ 1.056 nông dân sản xuất lúa gạo ở 2 địa bàn sau:

 • Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 • Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Các hoạt động của chúng tôi trong ngành hàng lúa gạo tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh bao trùm và thực hành giữa nông dân & công ty lúa gạo, cải thiện sinh kế cho nông dân, và gia tăng tính bền vững xuyên suốt chuỗi giá trị. Thông qua Mạng lưới lúa gạo quốc tế, chúng tôi hướng đến góp phần thử nghiệm những thực hành sáng tạo và xây dựng bằng chứng để trả lời cho các câu hỏi lớn trong ngành lúa gạo.

Chè bền vững

Rikolto tại Việt Nam là tổ chức điều phối cấp quốc gia của dự án “Quản lý bền vững sinh thái ngành chè” do tổ chức Rainforest Alliance quản lý và được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Environment Facility – GEF). Dự án khởi động vào tháng 12/2015 và kết thúc vào 31/3/2018. Năm 2016, 2.272 nông dân tại ba tỉnh phía bắc đã được tập huấn về thực hành quản lý đất bền vững.

 • Tỉnh Lai Châu
 • Tỉnh Yên Bái
 • Tỉnh Thái Nguyên

Thành phố Thực phẩm thông minh

Trong giai đoạn 2017 – 2021, Rikolto Việt Nam sẽ phối hợp cùng Đà Nẵng để giúp nơi đây trở thành một ‘Thành phố Thực phẩm thông minh’. Các hoạt động của chúng tôi mới đầu sẽ tập trung xây dựng và củng cố chuỗi rau an toàn bền vững, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thực phẩm an toàn và nâng cao môi trường thuận lợi cho an toàn thực phẩm.